NFS Underground 2

Pierwsze Mistrzostwa Polski w NFS Underground 2 zapowiedziane!

Ju? wkrótce zorganizowane zostan? Pierwsze Mistrzostwa Polski w NFS Underground 2.

Ju? wkrótce zorganizowane zostan? Pierwsze Mistrzostwa Polski w NFS Underground 2. Impreza odb?dzie si? 17 wrze?nia tego roku podczas fina?u wy?cigów na ¼ mili, a jednym z punktów programu b?dzie pierwszy w naszym kraju pokaz gry Need for Speed™ Most Wanted.

Pierwsze Mistrzostwa Polski w NFS Underground 2 to z pewno?ci? wydarzenie wyj?tkowe. Specjalnie z my?l? o wszystkich mi?o?nikach samochodów i tuningu oraz fanach gier komputerowych i wideo przygotowane zostan? wspania?e niespodzianki. Impreza odb?dzie si? 17 wrze?nia 2005 roku na Lotnisku Bemowo w Warszawie. Wkrótce uruchomiona zostanie oficjalna strona internetowa tego wydarzenia, na której mo?na b?dzie zg?osi? swój udzia? drog? elektroniczn?, zapozna? si? z regulaminem i zasadami rozgrywek, a tak?e dowiedzie? si? wi?cej na temat cennych nagród dla uczestników konkursów.

Need for Speed Underground 2 by EA Sports

Bez w?tpienia, jednym z gwo?dzi programu, u?wietniaj?cych Pierwsze Mistrzostwa Polski w NFS Underground 2, b?dzie pokaz Need for Speed Most Wanted – najnowszej gry autorstwa twórców znakomitej serii Need for Speed™ Underground. Premiera tego tytu?u odb?dzie si? jesieni? bie??cego roku, ale mi?o?nicy serii zapoznaj? si? z nowymi cechami rozgrywki i rewolucyjn? grafik? juz w trakcie Pierwszych Mistrzostw Polski w NFS Underground 2.

Electronic Arts Polska ju? dzisiaj pragnie serdecznie zaprosi? wszystkich do udzia?u w tej niesamowitej imprezie. Ju? nied?ugo zostanie uruchomiona oficjalna strona turnieju, na której znajd? si? wszystkie informacje o Mistrzostwach Polski oraz opcja elektronicznej rejestracji. Szukajcie ju? wkrótce informacji na www.ea.pl

Need for Speed Underground 2 Review

Organizatorem Pierwszych Mistrzostw Polski w NFS Underground 2 jest Electronic Arts Polska. Parterami g?ównymi s? INTEL, Logitech oraz firma MSI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *