NEED FOR SPEED UNDERGROUND 2

Snoop Dogg na ?cie?ce d?wi?kowej do gry Need for Speed Underground 2!

Na ?cie?ce d?wi?kowej do gry Need for Speed Underground 2 pojawi si? remiks utworu The Doors „Riders on the storm” wykonany przez hip hopow? supergwiazd? – Snoop Dogga.

Need for Speed Underground 2 by EA Sports

W dniu dzisiejszym, firma Electronic Arts Polska poinformowa?a, ?e legendarny rockowy utwór „Riders On The Storm” grupy The Doors pojawi si? w remiksie Snoop Dogga na ?cie?ce d?wi?kowej do gry Need for Speed™ Underground 2. Premiera tego produktu zosta?a ustalona na 19 listopada 2004 roku. Na ?cie?k? d?wi?kow? do gry sk?ada? si? b?dzie ??cznie 27 utworów – od rocka, przez hip hop, po techno. Gracze b?d? wi?c mogli pos?ucha? wspania?ej muzyki, która b?dzie im towarzyszy? podczas podró?y przez ?wiat podziemnego tuningu.

Utwory muzyczne w grze zosta?y dobrane przez EA™ TRAX – muzyczn? inicjatyw?, zapocz?tkowan? przez firm? EA w 2001 roku. Program jest po?wi?cony dostarczaniu graczom najlepszej muzyki naszych czasów poprzez gry wideo EA.

„To jedna z najbardziej elektryzuj?cych informacji muzycznych tego roku. Niesamowite po??czenie niezapomnianego g?osu Jima Morrisona i ponadczasowej muzyki grupy The Doors z hip hopow? dawk? energii w wykonaniu Snoop Dogga to prawdziwa rewolucja! A je?li chcesz us?ysze? ten utwór, mo?esz zapomnie? o radiu i p?ytach kompaktowych – w grze zostanie opublikowany po raz pierwszy”, powiedzia? Steve Schnur, dyrektor ds. 

Oprócz remiksu Snoop Dogga, na ?cie?ce d?wi?kowej do gry Need for Speed Underground 2 pojawi si? nie publikowany wcze?niej utwór Capone, a tak?e nowa muzyka takich artystów jak np. Chingy, Mudvayne, Terror Squad, Xzibit oraz Queens of the Stone Age. Ponadto, mo?na spodziewa? si? nowych kawa?ków gwiazd pokroju Felix da Housecat, Helmet, Killing Joke, Sly Boogy, Snapcase, The Bronx oraz Unwritten Law. Poni?ej znajduje si? pe?na lista utworów, które zostan? zawarte na ?cie?ce d?wi?kowej:

Need for Speed Underground 2 Review

Gra Need for Speed Underground 2 powsta?a w studio EA Canada miesz?cym si? w Vancouver, BC. Akcja gry toczy si? w ogromnym, podzielonym na pi?? dzielnic, mie?cie.  Tutaj ulice i drogi s? opcjami w menu. Ca?kowicie nowy system tuningu umo?liwia dostosowanie ponad 20 elementów wp?ywaj?cych na sposób prowadzenia i osi?gi wszystkich samochodów dost?pnych w grze.

Gra zostanie wydana pod mark? EA GAMES™ ju? 19 listopada 2004 roku. Tego samego dnia dost?pna b?dzie wersja PC-CD, a tak?e wersje na konsole Sony PlayStation®2, Microsoft Xbox®, Nintendo GameCube™ oraz Game Boy® Advance.

Wi?cej informacji odno?nie Need for Speed Underground 2 znale?? w oficjalnym, polskim serwisie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *