KONKURSU THE MOST WANTED CAR

Fina? konkursu The Most Wanted Car!

Wczoraj w nocy up?yn?? ostateczny termin zg?aszania prac w konkursie The Most Wanted Car. W ci?gu trzech ostatnich miesi?cy gor?co zach?cali?my do niesamowitej zabawy w tuning wizualny samochodów. Celem konkursu by?o wykorzystanie dostarczonych przez nas projektów materia?ów graficznych i przeprowadzenie takich modyfikacji, by wasze pojazdy przypomina?y te znane z Need For Speed Most Wanted. Obowi?zkowym materia?em do u?ycia by?o logo gry.

Najlepsze samochody

Z rado?ci? informujemy, ?e do ?cis?ego fina?u zakwalifikowa?o si? a? dziewi?? prac:

• Chrysler Sebring

• Fiat Croma

• Honda Civic

• Mazda MX-6

• Opel Kadett – cabrio

• Opel Speedster

• Renault Kangoo

• Volkswagen Corrado RSR

• Volkswagen T-4

Na oficjalnej stronie konkursu mo?ecie zapozna? si? z ich opisami, zobaczy? fotografie i poczyta? o przeprowadzonych zmianach.

Nagrody

1 maja w?a?ciciele wraz z samochodami pojawi? si? na Bemowie w ramach rozpocz?cia sezonu wy?cigów na 1 mil?. W?a?nie wtedy nasze Jury ustali i wybierze najlepsze 3 prace. Zwyci?zcy wy?onieni zostan? w oparciu o oryginalno??, kreatywno?? oraz uk?ad graficzny i projekt modyfikacji.

I MIEJSCE – nagroda pieni??na 5000* PLN ufundowana przez Electronic Arts Polska oraz tunning wizualny w firmie AG Tuning

II MIEJSCE – system audio firmy CLARION (odtwarzacz + system g?o?ników) ufundowany przez firm? 2N-Everpol sp. z o.o.

III MIEJSCE – komplet opon ufundowanych przez firm? DUNLOP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *